Specialistische zorg

Specialisten
Voor medische behandeling door een specialist zijn in Aruba een aantal medische specialisten gevestigd (Lijst van specialisten). Deze medische specialisten verlenen medische hulp die niet door een huisarts verleend kan worden.

Als verzekerde bij de Algemene Ziektekosten Verzekering heeft u recht op medische behandeling door een specialist. Om in aanmerking te kunnen komen voor medische behandeling door een specialist geldt dat:

  • U eerst naar de huisarts voor advies moet gaan;
  • Uw huisarts het medisch noodzakelijk acht dat u verwezen wordt naar een specialist;
  • U een verwijsbrief van uw huisarts nodig hebt om door een specialist medisch behandeld te worden.

Voor bepaalde medische behandelingen door een specialist, is toestemming vooraf van de AZV vereist. Dit geldt in alle gevallen als de behandeling niet op Aruba kan plaatsvinden en/of dat u voor de behandeling naar het buitenland moet.

Als toestemming vooraf vereist is van de AZV voor medische behandeling door een specialist, zal uw huisarts, tijdens de aanvraag, u hierover informeren.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties