Aanvraag ouderdomspensioen (AOV pensioen)

 • Beschrijving

  Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 - 65 jaar hebt u, op basis van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering, recht op pensioen. Bij de Sociale Verzekeringsbank, afdeling Pensioenen is een aanvraagformulier verkrijgbaar. Een medeweker van de Sociale Verzekeringsbank vult samen met u het aanvraagformulier in. U wordt verzocht om alle benodigde stukken bij u te hebben (zie onderdeel: Wat moet ik meenemen?).

  Op 1 januari 2012 werd de flexibele pensioenleeftijd voor de algemene ouderdomsverzekering ingevoerd. De invoering van het flex-pensioen AOW houdt in dat een pensioengerechtigde zijn/haar recht op ouderdomspensioen, ten hoogste vijf keer, telkens voor een jaar kan uitstellen. Gedurende de periode van het uitstel is het recht van ouderdomspensioen opgeschort. Voor elk jaar dat de gepensioneerde (ongehuwd) gebruik maakt van dit recht, wordt het bedrag van het ouderdomspensioen, verhoogd met 7%.

  De pensioengerechtigde die gebruik wenst te maken van de flexibele pensioenleeftijd, dient een schriftelijk verzoek bij de SVb in te dienen, een maand vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 - 65 jaar, respectievelijk het verstrijken van de lopende uitsteltermijn.

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

 • Wat moet ik meenemen?

  • 1 pasfoto;
  • Bankrekening;
  • Bankpas;
  • Trouwboek (indien gehuwd);
  • Identiteitskaart (cedula);
  • Verklaring van inschrijving van het Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (Awg. 10,-).
 • Hoe lang duurt het?

  Minimaal 4 maanden

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties