Aanvraag voor het intrekken van door de Minister van Economische Zaken - DEZHI verleende vergunning(en)

 • Beschrijving

  Volgens de Vestigingsverordening bedrijven kan de door de Minister van Economische Zaken verleende vergunning(en) worden ingetrokken. Hetzij conform artikel 7 van genoemde verordening of op verzoek van belanghebbende(n).

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

  De afdeling Vestiging van bedrijven – helpdesk, kantoor nr. 15. Telefoon 521-2400 ext. 250  van  Directie Economishe Zaken, Handel en Industrie.

 • Hoe vraag ik het aan? / Wat moet ik doen?

  Het schriftelijke verzoek dient in te houden de gegevens van de in te trekken vergunningen en de desbetreffende zaak, zoals van de eigenaar (eenmanszaak), vennoten van v.o.f., vennootschap of andere rechtspersoon en/of bestuurder(s) van een vennootschap. Verzoek kan via de Helpdesk van de Directie Economishe Zaken, Handel en Industrie ingediend worden.  

 • Wat moet ik meenemen?

  Het schriftelijke verzoek en voor zover van toepassing in te dienen documenten, bijv. notulen van ontslag/aftreden als bestuurder, ontbinding van een overeenkomst e.a. documenten.

 • Wat zijn de voorwaarden?

  Het verzoek dient voorzien te zijn van de handtekening van de eigenaar, vennoot/vennoten en/of bestuurder(s) of diens gemachtigde.

   

 • Wat kost het?

  Voor het in behandeling nemen van dit vergunningsaanvraag is geen kosten/leges verbonden.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties