Aanvraag vrijstelling verhuisboedel

 • Beschrijving

  Met dit aanvraagformulier is het mogelijk om vrijgesteld te worden van het betalen van invoerrechten op uw verhuisboedel als u vanuit het buitenland naar Aruba komt. Om voor vrijstelling van invoerrechten in aanmerking te komen, moet u tenminste 12 opeenvolgende maanden uw normale verblijfplaats buiten Aruba hebben gehad. Uw normale verblijfplaats is de plaats waar u 185 dagen per kalenderjaar verblijft.

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

 • Wat moet ik meenemen?

  Om uw verhuisboedel met vrijstelling van invoerrechten te mogen invoeren, moet u een aanvraag indienen. De volgende documenten moeten ingeleverd worden.

  Formulier 'Aanvraag verhuisboedelvrijstellingen'. Als u vrijstelling wilt aanvragen, moet u het formulier 'Aanvraag verhuisboedelvrijstellingen' invullen. Dit formulier kunt ook u krijgen bij de Douane (Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen).

  Enig document in Asycuda
  U moet ook een aangifte ten invoer voor de verhuisboedel indienen. Uw customs broker kan u tegen betaling, helpen bij het invullen van het digitale ‘Enig Document’ in Asycuda World. Een overzicht van customs brokers vindt u in het Arubaanse telefoonboek.

  Overige documenten: Naast het formulier 'Aanvraag verhuisboedelvrijstellingen' en het 'Enig document' moet u de volgende documenten inleveren:

  • een kopie van uw geldig legitimatiebewijs;
  • een verklaring van inschrijving van Awg. 10,- in het Bevolkingsregister van Aruba (3 exemplaren);
  • een lijst van de verhuisgoederen (3 exemplaren);
  • de (lucht)vrachtbrief van de verzending uit het buitenland (3 exemplaren).

  Voor studenten die in de USA studeren eist de Douane daarnaast een I-20 formulier. Dit is een bewijs dat u in de USA studeert.

 • Wat zijn de voorwaarden?

  Voor de verlening van de vrijstelling voor persoonlijke goederen gelden de volgende voorwaarden:

  • u moet de goederen gebruikt hebben in het land van herkomst;
  • u gaat de goederen met hetzelfde doel in Aruba gebruiken;
  • u had de goederen in gebruik volgens de geldende voorwaarden in het land van herkomst;
  • u en uw eventuele gezinsleden zijn nog geen ingezetenen van Aruba.

  Voor motorvoertuigen, sportvliegtuigen en pleziervaartuigen die tot de verhuisboedel behoren, gelden nog bijkomende voorwaarden. Voor deze vervoermiddelen moet u kunnen aantonen dat u ze voor een periode van tenminste zes maanden voorafgaand aan de datum waarop u de normale verblijfplaats hebt opgegeven:

  • in het bezit en
  • in eigendom en
  • in gebruik zijn geweest in uw vroegere normale verblijfplaats.

  U kunt dit aantonen door het overleggen van een:

  • buitenlands kentekenbewijs van uw motorvoertuig of pleziervaartuig;
  • een buitenlandse keuringskaart;
  • een buitenlandse verzekeringspolis;
  • koopakte of factuur.

  Nadat u uw motorvoertuig of pleziervaartuig hebt ingevoerd in Aruba, moet u deze laten registeren bij de Servicio di Impuesto.

  Voor honden en katten moet u bij aankomst in Aruba bij de Douane de volgende documenten overleggen:

  • een gezondheidsverklaring die niet ouder is dan 3 weken en
  • een geldig bewijs van vaccinatie tegen rabiës die ouder is dan 1 maand maar niet ouder dan 1 jaar.

  Hoewel invoer van honden en katten uit Zuid- en Midden Amerika verboden is, wordt uitsluitend voor verhuisboedels een uitzondering gemaakt indien een verklaring van geen bezwaar door de Veterinaire Dienst wordt afgegeven. Voor invoer van alle overige diersoorten kunt u vooraf contact opnemen met de Veterinaire Dienst van Aruba.

  Voor de volgende producten kunt u geen vrijstelling krijgen:

  • alcoholische produkten;
  • tabak- en tabaksprodukten;
  • bedrijfsvoertuigen;
  • materieel voor bedrijfsdoeleinden met uitzondering van draagbare instrumenten voor kunst en ambacht.
 • Wat kost het?

  Als u gebruik maakt van een custom broker, worden de kosten aan u doorbelast.

 • Hoe lang duurt het?

  Maximaal 3(drie) dagen

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties