Aanvraag werkontslag

 • Beschrijving

  De werkgever dient een met reden omkleed verzoek om toestemming tot ontslagverlening in bij de Directie Arbeid en Onderzoek. Hiervoor bestaan speciale formulieren, verkrijgbaar bij deze directie.

  Er ontstaat een fase van “hoor en wederhoor” die schriftelijk plaats vindt. Er wordt een dossier opgebouwd dat aan het einde door gestuurd wordt naar een commissie die een advies aan de Directie Arbeid en Onderzoek toe brengt. De Directeur van de Directie Arbeid en Onderzoek kan de ontslagvergunning verlenen dan wel weigeren.

  Voor meer informatie zie Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten.

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

  Bij het Bureau Arbeidsgeschillen bij de Directie Arbeid en Onderzoek.

  • Het formulier is kosteloos verkrijgbaar.
  • De invulling van het formulier geschiedt door de werkgever.
 • Wat moet ik meenemen?

  Ontslagaanvrage formulier met reden omkleed en getypt.

 • Wat kost het?

  Er is een bedrag van Awg. 75,- per werknemer verschuldigd bij het indienen van een ontslagaanvrage.

 • Hoe lang duurt het?

  De procedure kan tussen 1 á 2 maanden duren, maar kan afhankelijk van de omstandigheden langer duren.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties