Afval storten

  • Beschrijving

    Bij de vuilnisstortplaats Parkietenbos biedt de Serlimar de mogelijkheid om allerlei afval ter verwerking en vernietiging aan te bieden. Er zijn containers voorhuisafval en een landfill voor commerciële afval.

  • Waar aan te vragen? / Meer info bij

  • Wat kost het?

    Voor huisafval is er vooralsnog geen kosten aanverbonden. 

    Voor commerciële afval wordt voor de hoeveelheid van tussen 0 en 500 kg Awg. 35,- plus BBO in rekening gebracht en voor de hoeveelheid van meer dan 500 kg wordt Awg. 60,- plus BBO in rekening gebracht.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties