Analyse van bron-/putwater

 • Beschrijving

  De Directie Landbouw, Veeteelt en Visserij en Markthallen/Santa Rosa (DLVV) kan de zuurgraad (pH) en de geleidbaarheid (EC) van gietwater bepalen. De analyses zijn bedoeld om de bruikbaarheid van het gietwater voor de land- en tuinbouw te kunnen bepalen. In principe zijn deze metingen bedoeld voor de professionele land- en tuinbouw producenten. Indien de producent over eigen gietwatervoorziening beschikt kan middels de metingen worden bepaald of dit water (langdurig) bruikbaar is voor landbouwdoeleinden.

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

 • Wat moet ik meenemen?

  Watermonster van tenminste 1 liter, in een schone en goed omgespoelde container van donker glas of metaal. Het watermonster dient binnen 24 uur na monsteropname te worden aangeleverd en mag niet aan sterke temperatuurveranderingen onderhevig zijn.

 • Wat kost het?

  Vooralsnog zijn er geen kosten aanverbonden

 • Hoe lang duurt het?

  Afhankelijk van de werkzaamheden een tot enkele dagen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties