Arbeidsbemiddeling DPL

 • Beschrijving

  Departamento di Progreso Laboral (DPL) is belast met de feitelijk uitvoering van arbeidsbemiddeling. Een werkgever die een vacature heeft binnen zijn bedrijf kan hiervan bij de DPL een melding doen. De DPL zal trachten geschikte kandidaten te vinden om deze vacature te vervullen. Ook werkzoekenden kunnen de JC verzoeken voor hen te bemiddelen om zodoende een (andere) baan te kunnen krijgen.

  De bemiddeling van JC bestaat uit het bemiddelen voor werkgevers, werkzoekenden en moeilijk of niet bemiddelbare “werkzoekenden”.

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

  Bij Departamento di Progreso Laboral, de inschrijving bij de Job Center vindt alleen ’s ochtends plaats tussen 7.30 en 11.00.

 • Wat moet ik meenemen?

  Voor inschrijving bij de DPL is vereist:

  •     Identiteitskaart (geen paspoort of rijbewijs)
  •     Curriculum Vitae
  •     Kopie behaalde diploma’s
  •     Getuigschrift(en)

  Indien men niet in het bezit is van een identiteitskaart dient men een uittreksel van het bevolkingsregister te overhandigen, tezamen met een geldige identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs).

  Personen die niet op Aruba zijn geboren moeten een verklaring van de DIMAS met zich meebrengen waaruit blijkt dat zij op Aruba kunnen werken zonder een werkvergunning. Personen die een werkvergunning behoeven, komen niet in aanmerking om zich te kunnen inschrijven bij de DPL.

 • Hoe lang duurt het?

  Hangt af van de wil van beide partijen en/of de capaciteit van de werkzoekenden.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties