Echtscheiding aangifte

  • Beschrijving

    Als de rechter een huwelijk definitief ontbonden heeft dient hiervan melding te worden gemaakt in het bevolkingsregister

  • Waar aan te vragen? / Meer info bij

  • Wat moet ik meenemen?

    De inschrijving van het echtscheidingsvonnis dient te geschieden binnen 6 maanden nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, dus wanneer de beroepstermijn is verlopen. Indien de inschrijving wordt nagelaten blijft het huwelijk van kracht. De formele door de rechtbank verstrekte documenten dienen overlegd te worden.

  • Wat kost het?

    Kosteloos.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties