Foodhandlerspas

 • Beschrijving

  Personen die voor een gezondheidspas in aanmerking komen zijn alle individuen die met eet – en drinkwaren in aanraking komen. Als een werknemer niet in bezit is van een geldige gezondheidspas, is de werkgever verplicht om de werknemer te schorsen volgens de Personeelsbesluit Warenverordening.
  Op de gezondheidspas komt een foto van de persoon met zijn naam en de vervaldatum. De gezondheidspas is geldig voor 1 jaar. Voor vernieuwing van de pas moet de persoon zich minimaal 10 dagen voor de vervaldatum melden en heeft maximaal twee (2) dagen om de feaceskweek bij het laboratorium in te leveren.
  De controle bestaat uit het jaarlijks afnemen van feaceskweek en alleen voor de eerste keer een X-Thorax.

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

 • Wat moet ik meenemen?

  • een geldig identiteitsbewijs;
  • voor personen niet op Aruba geboren; geldige identiteitsbewijs en  werkvergunning. 
 • Wat kost het?

  Gezondheidspas Awg.   2,-
  Laboratorisch onderzoek(Feaceskweek) Awg. 40,-
  Leges Awg. 30,-
  Röntgen Onderzoek(X-Thorax) (Alleen voor de eerste keer) Awg. 53,-

   

 • Hoe lang duurt het?

  Afhankelijk van de resultaten van het laboratorium onderzoek en X-Thorax: twee weken.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties