Huwelijksvoltrekking

 • Beschrijving

  Er zijn diverse manieren om op Aruba in het huwelijk te treden.

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

 • Wat moet ik meenemen?

  Naast de bescheiden die overlegd dienen te worden bij de aangifte van het huwelijk dient ook nog de volgende informatie verschaft te worden:

  • de akte van huwelijksaangifte.
  • indien stuiting heeft plaatsgevonden, het bewijs dat de stuiting is opgeheven;
  • een schriftelijke opgave van de namen en de adressen van de personen die zijn uitgenodigd om als getuigen bij de voltrekking van het huwelijk aanwezig te zijn.

  Indien één van de personen (of allebei) niet de Nederlandse nationaliteit heeft, moet tevens een model D79 ingevuld en ingediend worden bij het Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister.

 • Wat kost het?

  Voor het voltrekken van een huwelijk dient men rekening te houden met de volgende kosten:

  De kosten van de huwelijksvoltrekking zijn:

  Van maandag tot en met donderdag
  in het stadhuis Awg. 150,-
  op vrijdag
  in het stadhuis Awg. 180,-
  Van maandag tot en met vrijdag
  buiten het stadhuis Awg. 305,-
  trouwboekje (optioneel) Awg.   55.-

  De kosten moeten 2 tot 3 dagen vóór het voltrekken van het huwelijk betaald zijn aan de kassa van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties