Inschrijving bevolkingsregister

 • Beschrijving

  Als u verhuist vanuit het buitenland naar Aruba en hier gaat wonen, moet u zich inschrijven bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB).

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

  Klik hier voor uw afspraak: afspraak maken. Kies Gegevensverwerking/Inschrijving. U krijgt dan een afspraak voor het inschrijven in het bevolkingsregister van Aruba bij het hoofdkantoor Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister te Schoolstraat 2. 

 • Hoe vraag ik het aan? / Wat moet ik doen?

  Digitaal loket (Digilok)

  De volgende personen kunnen dit doen via het digitaal loket (Digilok):

  • Nederlanders geboren op Aruba; en
  • personen die zich binnen een periode van vijf jaar opnieuw willen inschrijven.

  Voor overige inschrijvingen dient een afspraak te worden gemaakt.

  1. Inschrijvingen via het digitaal loket (Digilok)
  Bij Digilok kunnen de volgende personen zich inschrijven door het invullen van het digitale formulier inschrijving en na het scannen van de hieronder genoemde documenten:

  • Nederlanders geboren op Aruba; en
  • andere personen die zich binnen een periode van vijf jaar opnieuw willen inschrijven.

  Na controle van uw verzoek wordt u opnieuw in het bevolkingsregister ingeschreven. U wordt hiervan per e-mail in kennis gesteld.

  Inschrijving

  Let op: U kunt u zich pas herinschrijven op het moment dat u daadwerkelijk in Aruba bent teruggekeerd.

   Overige inschrijvingen via afspraak

  Klik hier voor uw afspraak: afspraak maken. Kies Gegevensverwerking/Inschrijving. U krijgt dan een afspraak voor het inschrijven in het bevolkingsregister van Aruba bij ons hoofdkantoor te Schoolstraat 2.

  Let op! Voor inschrijving van een gezin maakt u een aparte (opvolgende) afspraak per gezinslid.  Om u (en uw gezin) in te schrijven in het bevolkingsregister dient u persoonlijk aanwezig te zijn bij het hoofdkantoor van de DBSB te Schoolstraat. Ook eventuele kinderen dienen aanwezig te zijn.

  Bij inschrijving van een baby bij toevallige geboorte in het buitenland (buiten het Koninkrijk), dient de geboorteakte voorzien te zijn van een apostille van de autoriteiten van het land van geboorte en/of legalisatie van de Nederlandse ambassade in het land van geboorte.

 • Wat moet ik meenemen?

  1. Inschrijvingen via het digitaal loket (Digilok)

  Meesturen

  • kopie geldig paspoort.
  • Een huur- of koopcontract van de woning of schriftelijke toestemming van de huiseigenaar met een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs.
  • Een bewijs van uitschrijving als u zich vanuit Nederland, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba op Aruba komt vestigen.
  • Indien u gehuwd of gehuwd bent geweest, uw huwelijksakte/echtscheidingsakte (voor akten die opgemaakt zijn buiten het Koninkrijk is een apostille van het Ministerie van Buitenlandse betrekkingen van het land waar de echtscheiding c.q. het overlijden plaatsvond en/of legalisatie van de Nederlandse Ambassade vereist);
  • Indien u niet een op Aruba geboren Nederlander of aldaar genaturaliseerd bent, dient u een recent besluit (verklaring of beschikking/vergunning) van de DIMAS te overleggen waaruit blijkt dat er geen bezwaar bestaat tegen uw (her)vestiging hier te lande. Zie voor meer informatie de landsverordening toelating en uitzetting (LTU) en de website van de DIMAS (www.dimasaruba.aw).

  ij inschrijving van een baby bij toevallige geboorte in het buitenland(buiten het Koninkrijk), dient de geboorteakte voorzien te zijn van een apostille van de autoriteiten van het land van geboorte en/of legalisatie van de Nederlandse ambassade in het land van geboorte.

  2. Overige inschrijvingen via afspraak

  Meenemen

  • Geldig paspoort;
  • Geboorteakte, tenzij u op Aruba bent geboren of tenzij u zich minder dan vijf jaar geleden heeft uitgeschreven (bij herinschrijving) (voor personen geboren buiten het Koninkrijk dienen de akten geappostilleerd en/of gelegaliseerd te zijn met een apostille van het Ministerie van Buitenlandse Betrekkingen van het land van herkomst en /of legalisatie van de Nederlandse Ambassade);
  • Een huur- of koopcontract van de woning of schriftelijke toestemming van de huiseigenaar met een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs.
  • Een bewijs van uitschrijving als u zich vanuit Nederland, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba op Aruba komt vestigen.
  • Indien u gehuwd of gehuwd bent geweest, uw huwelijksakte/echtscheidingsakte (voor akten die opgemaakt zijn buiten het Koninkrijk is een apostille van het Ministerie van Buitenlandse betrekkingen van het land waar de echtscheiding c.q. het overlijden plaatsvond en/of legalisatie van de Nederlandse Ambassade vereist);
  • Indien u niet een op Aruba geboren Nederlander of aldaar genaturaliseerd bent, dient u een besluit (verklaring of beschikking/vergunning) dient u een recent besluit (verklaring of beschikking/vergunning) van de DIMAS te overleggen waaruit blijkt dat er geen bezwaar bestaat tegen uw (her)vestiging hier te lande. Zie voor meer informatie de landsverordening toelating,en uitzetting (LTU).

  Let op: Van alle bovengenoemde documenten zowel het origineel als een kopie meebrengen.

  Bij inschrijving van een baby bij toevallige geboorte in het buitenland (buiten het Koninkrijk), dient de geboorteakte voorzien te zijn van een apostille van de autoriteiten van het land van geboorte en/of legalisatie van de Nederlandse ambassade in het land van geboorte.

 • Wat kost het?

  Awg. 5,00 voor een uittreksel uit het bevolkingsregister

 • Hoe lang duurt het?

  Twee (2)  weken maximaal. Na twee weken kunt u een uittreksel uit het bevolkingsregister komen halen bij het hoofdkantoor of bij een van de Hulpbestuurskantoor te Noord, Paradera, Sta. Cruz, Savaneta en San Nicolas. Contoleer de gegevens en reageer als iets niet klopt.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties