Inschrijving licentieovereenkomst octrooi

 • Beschrijving

  In een licentieovereenkomst worden de voorwaarden opgenomen onder welke een licentienemer een octrooi van de licentiegever mag exploiteren. Indien de licentienemer zelf tegen octrooiinbreuk voor de licentiegever mag optreden is het verstandig het licentieovereenkomst in te schrijven in het Octrooiregister. Een licentie heeft altijd betrekking op activiteiten die verboden zijn voor wie er geen specifieke toestemming voor heeft.

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

 • Wat moet ik meenemen?

  • een originele akte of een gewaarmerkte kopie van de licentieovereenkomst;
  • een schriftelijk verzoek voor aantekening in het octrooiregister;
  • de naam en woon- of vestigingsplaats van de licentiegever moet overeenkomen met de gegevens uit het octrooiregister;
  • u moet de naam en volledige adresgegevens van de licentienemer vermelden;u moet het octrooinummer vermelden;
  • u moet de naam en functie van de ondertekenaars van het contract vermelden;
  • zorg ervoor dat de handtekening van de ondertekenaars origineel is. Dus geen stempel;
  • het contract voorzien van datum en plaats van de ondertekening. 
 • Wat kost het?

  Inschrijving van een licentieovereenkomst in het register kost per octrooi/octrooiaanvraag Awg. 75,-. 

 • Hoe lang duurt het?

  2 weken

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties