Inschrijving merk

 • Beschrijving

  Hoewel u in Aruba het recht op een merk krijgt door het voor het eerst in Aruba te gebruiken, is het toch verstandig om uw merk te registreren. U kunt het Bureau Intellectuele Eigendom (BIE) te allen tijde verzoeken om uw onderscheidingsteken in te schrijven. Het is mogelijk om een naam, woord, teken of logo (of een combinatie hiervan), maar ook vormen van producten te (laten) registreren.

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

  Aanvraagformulieren (in sets van 3) voor uw aanvraag kunt u bij het Bureau Intellectuele Eigendom (BIE) halen of hier downloaden.

 • Hoe vraag ik het aan? / Wat moet ik doen?

  1. Vul elk formulier in op identieke wijze en conform de aanwijzingen daarop:
  2. Indien het merk bestaat uit slechts woorden of cijfers, vul deze in (met hoofdletters) in het midden van het daarvoor bestemde vak;
  3. Indien het merk bestaat uit merken of cijfers in bijzondere geschrifte of gecombineerd met een beeld, of uit slechts een beeld, plak dit binnen het aangegeven vak; let er wel op dat het te plakken afbeelding niet groter mag zijn dan 9x9cm; naast de 3 (drie) op de formulieren geplakte afbeelding, dienen er tevens, zo het merk in kleur is (logo): 3(drie) extra op één vel papier niet groter dan A-4 formaat, en zo het zwart/wit is: 2 extra op één A-4 tevens te worden overlegd; (Als u een betere kwaliteit wenst op het Bewijs van Registratie, kunt u een digitaal ontwerp (design) met een hogere resolutie indienen); Indien u uw aanvraagformulier digitaal invult via een gedownload aanvraagformulier kunt u uw design (afbeelding) gelijk invoeren op de aanvraagformulier. De instructie vindt u op de aanvraagformulier op onze website.
  4. Geef de klassen aan waarin bescherming wordt gewenst (Classificatie van waren en diensten); ingevuld dient te worden de product(en) of dienst(en) waarvoor bescherming wordt gevraagd;
  5. Indien gewenst geeft u de belangrijkste kleuren aan waarvoor bescherming wordt gewenst (maximaal 5 basiskleuren).
 • Wat moet ik meenemen?

  • Ingevulde formulieren in drievoud;
  • Als het een rechtspersoon (Stichting, NV of BV) betreft, dient een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te worden ingediend.  
 • Wat kost het?

  Indien uit het resultaat van onderzoek blijkt dat het merk voor inschrijving in aanmerking komt, wordt u schriftelijk door het BIE in kennis gesteld dat de volgende taksen dienen te worden voldaan:

  Indieningskosten per merk
  (voor 3 klassen)
  Awg. 275,-
  Voor elke klasse
  boven de 3e klasse
  Awg.   35,-
  Registratie kosten per merk
  na goedkeuring
  Awg. 275,-

  Nadat uw merkaanvraag in behandeling is genomen krijgt u in geen geval uw geld terug.

 • Hoe lang duurt het?

  Indien het BIE bezwaar heeft tegen de inschrijving van een merk, dient eerst deze te worden opgeheven door de rechthebbende. Na de verwerking hiervan kan het bewijs van inschrijving worden uitgereikt.

  Indien er geen bezwaar is geconstateerd, wordt (volgens de Merkenverordening) binnen 1 maand na ontvangst van het verzoekschrift en de totale indieningstakse ten bedrage van Awg. 275,00 voor 3 klassen (maximaal) het bewijs van inschrijving uitgereikt. Indien in meer dan 3 klassen ingeschreven dient te worden zal voor elke extra klasse Awg. 35,00 betaald moeten worden.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties