Inschrijving overdrachtsakte octrooi

 • Beschrijving

  Als u uw rechten als octrooihouder overdraagt aan een ander dient u een verzoek bij het Bureau Intellectuele Eigendom  in te dienen voor het aantekenen van de overdracht in het octrooiregister.

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

 • Wat moet ik meenemen?

  • een originele akte of een gewaarmerkte kopie van de akte van de overdracht;een schriftelijk verzoek voor aantekening in het octrooiregister;
  • de naam en woon- of vestigingsplaats van de overdragende partij moet overeenkomen met de gegevens uit het octrooiregister;
  • u moet de naam en volledige adresgegevens van de verkrijgende partij(en) vermelden;u moet het octrooinummer vermelden;
  • u moet de naam en functie van de ondertekenaars van de akte vermelden;
  • zorg ervoor dat de handtekening van de ondertekenaars origineel is. Dus geen stempel;
  • de akte voorzien van datum en plaats van de ondertekening. 
 • Wat kost het?

  Inschrijving van een akte van overdracht in het register kost per octrooi/octrooiaanvraag Awg.75,-

 • Hoe lang duurt het?

  2 weken

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties