Instandhouding octrooi

 • Beschrijving

  Om een octrooi in stand te houden dienen jaarlijks taksen te worden betaald. Jaartaksen worden ook wel instandhoudingstaksen genoemd. Een jaartakse is een jaarlijkse bijdrage voor een octrooirecht. De octrooihouder betaalt elk jaar een bedrag om zijn octrooirecht in stand te houden. Het octrooi blijft geldig zolang de jaarlijkse instandhoudingtaksen worden betaald. Het is niet mogelijk het achteraf terug te ‘activeren’. Het is niet mogelijk het te verlengen na afloop van de 20 jaar.
  Voor een Arubaans octrooi begint u met het betalen van de jaartakse vanaf het derde jaar na indiening van de octrooiaanvraag. U kunt tot uiterlijk 6 maanden na de vervaldag een jaartakse voldoen. U betaalt dan wel een boete naast de te betalen takse. Indien u echter voor de vervaldatum betaald, hoeft er geen boete betaald te worden. De boete bedraagt 25 procent van het verschuldigde bedrag.

  Als u een jaartakse niet betaalt, vervalt het octrooirecht. Het vervallen van het octrooirecht kan alleen bij grote uitzondering teruggedraaid worden. U moet dan binnen één jaar na de vervaldag een schriftelijk verzoek tot herstel in vorige toestand indienen. Indien u uw uitvinding laat vervallen, mag uw uitvinding vrij door anderen toegepast worden. 

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

 • Wat moet ik meenemen?

  Verzoekschrift met betaling van de betreffende takse niet later dan het vervaldag of binnen 6 maanden na de vervaldag (met boete).

 • Wat kost het?

  Hieronder volgt een overzicht van de te betalen jaarlijkse taksen voor het instandhouden van een octrooi (zie tabel I).

  Takse Tabel 1 Tabel 2
  1e takse Awg.    525,- Awg.   131,25
  2e takse Awg.    600,- Awg.   150,-
  3e takse Awg.    675,- Awg.   168,75
  4e takse Awg.    750,- Awg.   187,50
  5e takse Awg.    825,- Awg.   206,25
  6e takse Awg.    900,- Awg.   225,-
  7e takse Awg.    975,- Awg.   243,75
  8e takse Awg. 1.050,- Awg.   262,50
  9e takse Awg. 1.125,- Awg.   281,25
  10e takse Awg. 1.200,- Awg.   300,-
  11e takse Awg. 1.300,- Awg.   325,-
  12e takse Awg. 1.300,- Awg.   325,-
  13e takse Awg. 1.400,- Awg.   350,-
  14e takse Awg. 1.500,- Awg.   375,-
  15e takse Awg. 1.600,- Awg.   400,-
  16e takse Awg. 1.700,- Awg.   425,-
  17e takse Awg. 1.800,- Awg.   450,-
  18e takse Awg. 1.800,- Awg.   450,-
  19e takse Awg. 2.000,- Awg.   500,-
  20e takse Awg. 2.000,- Awg.   500,-

  Noot: De instandhoudingstaksen dienen te worden voldaan vanaf het 3e jaar na indiening van de octrooiaanvraag. De laatste dag waarop de jaartakse kan worden betaald, is de eerste dag van de maand volgend op die waarin de octrooiaanvraag die tot octrooi heeft geleid is ingediend (de vervaldag). Bij betaling na de vervaldatum zijn verhogingen verschuldigd (de hoogte van de boete is 25% van het te betalen bedrag, zie tabel II). Als de verschuldigde jaartakse met boete niet binnen 6 maanden na de vervaldatum is betaald, vervalt het octrooi onherroepelijk.

 • Hoe lang duurt het?

  Geen wachttijd

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties