Keuring van motorvoertuigen

 • Beschrijving

  Om met een motorvoertuig, dat ouder is dan 3 jaar op de openbare weg te kunnen rijden, moet men het motorvoertuig laten keuren, dit volgens artikel 16 lid 1 van de Landsverordening wegverkeer.

  Voor motorvoertuigen voor het vervoer van natuurlijke personen (eigen vervoer) geldt een keuring om de 2 jaar; volgens artikel 15 van het Landsbesluit rij- en keuringsbewijzen .

  Voor alle andere motorvoertuigen met een andere doeleinde geldt een jaarlijkse keuring.
  Het motorvoertuig moet voldoen aan de eisen van het Landsbesluit voorschriften voertuigen.

  Voor personenvervoer geldt het Landbesluit personenvervoer.

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

  Balie van het keuringslokaal Dienst Technische Inspecties (DTI).

 • Hoe vraag ik het aan? / Wat moet ik doen?

  Balie van het keuringslokaal Dienst Technische Inspecties (DTI).

 • Wat moet ik meenemen?

  Het keuringsbewijs, van het al gekeurde motorvoertuig;
  Voor een nieuw te keuren voertuig: het registratieformulier voor motorvoertuigen van de Belastingdienst (Departamento di Impuesto).;
  Een bewijs van een geldige verzekering van het desbetreffende motorvoertuig, dit conform artikel 16 lid 3 van de Landsverordening wegverkeer.

 • Wat kost het?

  Voor het keuren van:

  • motorvoertuigen met een leeg gewicht tot en met
   3500 kg ………………………………..… Awg. 30,-;
  • motorvoertuigen, met twee assen, met een leeg
   gewicht boven 3500 kg …………. Awg. 60,-;
  • motorvoertuigen met meer dan twee assen:
   per as……………………………………..…Awg. 30,-.

  Betaling dient te geschieden met gepast geld.
  Bij een goedkeuring van een motorvoertuig wordt aan leges voor de afgifte van het keuringsbewijs AWG. 20,00 betaald.

  Aan de binnenkant van de voorruit (rechts-onder) wordt bij goedkeuring een sticker geplakt als bewijs van goedkeuring en voor de controle door de politie.

  Bij afkeuring van een motorvoertuig geldt een periode van 30 kalenderdagen waarbinnen de herkeuring kosteloos geschiedt.

  Bij afkeuring wordt een afkeuring wordt een afkeuringbriefje meegegeven met de te verhelpen gebreken. 

 • Hoe lang duurt het?

  Keuring van motorvoertuigen geschiedt volgens afspraak. Afspraak dient gemaakt te worden bij de balie van de D.T.I. Wachttijd is ongeveer één uur. 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties