Kind erkennen

 • Beschrijving

  Indien een niet-natuurlijke vader een kind wenst te erkennen zal hiervoor een erkenningakte opgemaakt moeten worden. Bij erkenning krijgt het kind vanaf 1 september 2021 de achternaam van de moeder of de vader of  indien een van hen een dubbele geslachtsnaam heeft een combinatie van het eerste deel van de geslachtsnaam van elk. De moeder en de erkenner dienen beiden aanwezig te zijn.  Van een erkenning op Aruba wordt een erkenningakte opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

  Naamskeuze (vanaf 1 september 2021)

  Ouders kunnen naamskeuze doen voor de geslachtsnaam van de vader of de moeder of indien een van hen een dubbele geslachtsnaam heeft een combinatie kiezen van het eerste deel van de geslachtsnaam van elk. Dit is alleen mogelijk voor het eerste kind van beiden. 

  De naamskeuze geschiedt bij de erkenning ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand en wordt opgenomen in de erkenningsakte. Indien er geen naamskeuze is gedaan of de ouders het hierover niet eens zijn, krijgt het kind de naam van de moeder.

  Gezag (vanaf 1 september 2021)

  Moeder en vader hebben na de erkenning gezamenlijk gezag over het kind tenzij zij ten overstaan van de ambtenaar burgerlijke stand verklaren dat alleen de moeder het gezag heeft. Deze verklaring wordt opgenomen in de erkenningsakte die naar het Gerecht in Eerste Aanleg wordt gestuurd. Het Gerecht in Eerste Aanleg dient deze informatie in het gezagsregister te verwerken, omdat de erkenningsakte van in Aruba geboren kinderen conform de wet na 18 maanden na verwerking van de latere vermelding op de geboorteakte dient te worden vernietigd.

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

  Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister -Via een afspraak

  Klik hier voor uw afspraak: afspraak maken. 

 • Wat moet ik meenemen?

  Voor het opmaken van een erkenningakte dienen de volgende bescheiden overlegd te worden:

  • Geldig legitimatiebewijs zijnde een geldig paspoort, identificatiekaart (cedula) of rijbewijs.
  • Uitreksel uit het bevolkingsregister van het kind.

  Als een notaris de erkenningakte heeft opgesteld dan moet men deze akte laten inschrijven bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister

 • Wat kost het?

  Het opmaken van de erkenningakte is kosteloos. Een uittreksel van de erkenningakte kost Awg. 15,-

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties