Motorvoertuigkeuringsbewijs

 • Beschrijving

  Conform artikel 16, 1ste lid van de Landsverordening wegverkeer dient men een geldige keuringsbewijs te bezitten, om een motorvoertuig, meer dan drie jaren oud, op de openbare weg te kunnen gebruiken. Volgens artikel 15, 1ste lid van het Landsbesluit rij- en keuringsbewijzen is de geldigheidsduur van de keuringskaart twee jaar, te rekenen vanaf de datum van afgifte en geldt voor de volgende motorvoertuigen:

  • motorvoertuigen op twee wielen;
  • motorvoertuigen bestemd voor het eigen vervoer van natuurlijke personen.

  De geldigheidsduur van 1 jaar geldt voor alle andere motorvoertuigen.

  Het Landsbesluit personenvervoer regelt het (openbare) personenvervoer.

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

  U moet een afspraak maken aan de balie van de afdeling Voertuigkeuring van de Directie Technische Inspectie (DTI). Bij het maken van de afspraak moet u de nummerplaat van uw auto, uw naam en telefoonnummer opgeven. U moet met gepast geld, de keuring en het keuringsbewijs betalen. U kunt één keer uw afspraak wijzigen (tenminste één dag van tevoren). Indien u niet op uw afspraak verschijnt, moet u weer betalen bij het maken van een nieuwe afspraak. Uitzondering wordt gemaakt alléén in urgente gevallen, bv. het overlijden van een familielid.

  Keuring van een motorvoertuig met een ledig gewicht tot en met 3500 kg

  Awg. 30,-

  Leges keuringsbewijs

  Awg. 20,-

  Totaal Awg. 50,-

  Keuring van een motorvoertuig met twee assen en een ledig gewicht meer dan 3500kg

  Awg. 60,-

  Leges keuringsbewijs

  Awg. 20,-

  Totaal Awg. 80,-

  Keuring van een motorvoertuig met meer dan twee assen

  Awg. 30,- voor elke as

  Leges keuringsbewijs

  Awg. 20,-

 • Wat moet ik meenemen?

  • Het keuringsbewijs, van het al gekeurde motorvoertuig;
  • Het registratieformulier van de Belastingdienst (SIA), voor het te keuren voertuig, niet ouder dan 6 maanden;
  • Een bewijs van een geldige verzekering van het desbetreffende motorvoertuig. Dit bewijs dient afgegeven te zijn door een verzekeringsmaatschappij en niet door een agentschap.
 • Wat zijn de voorwaarden?

  Een motorvoertuigkeuringsbewijs wordt afgegeven nadat een motorvoertuig is goedgekeurd. Tijdens het keuringsproces wordt het motorvoertuig getoetst aan de voorschriften uit het Landsbesluit voorschriften voertuigen.

 • Wat kost het?

  Keuring motorvoertuig met een ledig gewicht tot en met 3500 kg

  Awg. 30,-

  Keuring motorvoertuig met twee assen en een ledig gwicht meer dan 3500kg

  Awg. 60,-

  Keuring motorvoertuig met meer dan twee assen

  Awg. 30,- voor elke as

  Leges keuringsbewijs

  Awg. 20,-

  Na het goed keuren van de voertuig wordt een sticker aan de binnenkant van de voorruit van het voertuig (rechtsonder) geplakt als een bewijs van goedkeuring bij controle door de politie. Bij afkeuren van uw voertuig heeft u 30 dagen om de keuring nogmaals uit te voeren zonder kosten. Tevens ontvangt u een brief waarin de tekortkomingen zijn vermeld.

  Kom met gepast geld bij het maken van een afspraak.

 • Hoe lang duurt het?

  Er kan een wachtrij zijn bij het maken van de afspraak. Het keuren van de voertuig duurt ongeveer een half uur.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties