Personeelsregister

 • Beschrijving

  Conform artikel 30 van de Arbeidsverordening 2013. zijn werkgevers verplicht om het personeelsregister (PR) te verstrekken aan de Directie Arbeid en Onderzoek (DAO).

  Het Personeelsregister bestaat uit 3 delen:

  • Model 1A: huidig personeel per december 2019
  • Model 1B: personeelsbehoefte van 2020
  • Model 1C: personeelsbehoefte behorende bij specifieke projecten in 2020

  Hieronder vindt u alle benodigde formulieren/documenten:

  Dit jaar kan men het Personeelsregister 2019 – 2020 uitsluitend digitaal indienen. Het is ook mogelijk om het formulier via e-mail adres aanvraagpr@gmail.com aan te vragen en DAO zal u het formulier aan u mailen. Voorts wordt u vriendelijk verzocht om de gegevens in een Excel spreadsheet (volgens ons model) aan ons op te sturen via e-mailadres:arbeidsmarktaruba@gmail.com.

  Vriendelijk wordt u verzocht, indien u meerdere filialen hebt, om één formulier in te vullen met alle werknemersgegevens en door een sterretje (*) te plaatsen in het kolom (achter kolom no. op het digitale formulier) aan te geven welke werknemer wordt gerouleerd bij uw filialen.

  Het is verplicht om alle 3 modellen in te vullen. Indien u geen behoefte heeft aan personeel, of behoefte aan personeel voor iedere specifieke project, dan moet u 'nihil' invullen op model 1B en model 1C.

  De DAO zal u dan door middel van een e-mail een ontvangstbewijs voor uw Personeelsregister formulier 2019 – 2020 opsturen.  Een ontvangstbewijs betekent niet dat uw Personeelsregister 2019 – 2020 is goedgekeurd. DAO zal gedurende dit jaar het Personeelsregister 2019 – 2020 goedkeuren of afwijzen.

  Het indienen van het Personeelsregister 2018 – 2019 gedurende de periode van 15 februari tot 30 april 2020  is verplicht. Na het verlopen van het indieningstermijn kan de DAO een administratieve boete opleggen van Awg. 5000,-, indien U uw verplichting niet nakomt.

  Voor meerdere vragen kunt  U contact opnemen met mw. Louisetty Croes via e-mail Louisetty.Croes@aruba.gov.aw of met een medewerker van het Bureau Arbeidsmarktonderzoek via telefoon 583-7720. 

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

  Directie Arbeid en Onderzoek.

  U kunt het formulier  ook hier downloaden:

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties