Terugkeerbewijs

 • Beschrijving

  Een vergunningspichtige die een aanvraag in behandeling heeft en van wie de laatste vergunning is verstreken, kan bij de DIMAS een aanvraag indienen voor een bewijs voor terugkeer. De aanvraag voor een nieuwe vergunning moet wel tijdig zijn ingediend, dus minstens 3 maanden voor het vestrijken van de laatste vergunning.
  Vergunningplichtigen die in het bezit zijn van een geldige vergunning maar die om welke reden dan ook een bewijs voor terugkeer willen aanvragen, kunnen dit ook doen.
  Het bewijs voor terugkeer is een verklaring van de DIMAS dat de houder ervan een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf in behandeling heeft en dat hij/zij bij tijdelijk verblijf buiten Aruba (bijvoorbeeld in geval van vakantie), weer Aruba mag binnenkomen.
  Hiervoor moet hij/zij een aanvraagformulier invullen en vervolgens de kosten voor het in behandeling nemen van de vergunning betalen bij de kassa van de belastingdienst (SIA). Nadat dit heeft plaatsgevonden en indien hij/zij over alle nodige documenten beschikt, kan een afspraak worden gemaakt bij de DIMAS om de aanvraag in te dienen. Indien de aanvraag compleet is en de aanvrager in aanmerking komt voor het bewijs voor terugkeer, wordt deze op dezelfde dag uitgereikt.

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

 • Wat moet ik meenemen?

  Door het openen van onze lijst van vereisten krijgt u een overzicht van hetgeen u dient mee te nemen.

 • Wat kost het?

  De kosten voor een bewijs voor terugkeer bedragen Awg. 40,-.

 • Hoe lang duurt het?

  Wordt op dezelfde dag afgegeven.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties