Toelatingsverklaring van rechtswege

 • Beschrijving

  Artikel 3 is van toepassing op:

  1. Personen die in dienst stage zijn van een van de landen van het Koninkrijk of van een bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aangewezen ander land of van een internationale organisatie; Hieronder vallen ook Nederlandse militairen die in Aruba gestationeerd zijn, aangezien zij ook in dienst zijn van Nederland;
  2. Personen die in dienst zijn geweest van Aruba of voor 1 januari 1986 in dienst waren van de Nederlandse Antillen of het eilandgebied Aruba en uit dien hoofde pensioen of uitkering bij wijze van pensioen genieten, evenals de niet hertrouwde weduwen van zodanige personen;
  3. In Aruba als zodanig toegelaten beroepsconsuls, beroepsconsulaire ambtenaren en ander consulair personeel;
  4. Militairen, gedurende de tijd dat zij in Aruba zijn gestationeerd. Dit geldt voor buitenlandse militairen die op Aruba zijn gestationeerd, bijvoorbeeld in verband met het voorbereiden van oefeningen in de wateren van Aruba en te land;
  5. Opvarende van tot de zee- of luchtmacht van enige mogendheid behorende schepen of luchtvaartuigen, gedurende de tijd, dat Aruba met toestemming van de bevoegde autoriteit wordt aangedaan;
  6. Nederlanders die gedurende langer dan vijf jaar onafgebroken in Aruba zijn toegelaten van rechtswege of krachtens vergunning (en op grond van jurisprudentie ook aan personen met de Amerikaanse nationaliteit onder dezelfde voorwaarden).
  7. Vreemdelingen die voldoen aan de bepalingen van artikel 3, eerste lid onder G van de concept-wijziging LTUV ( vooruitlopend), het betreft de echtgenoot of echtgenote en binnen het huwelijk geboren kinderen van vreemde nationaliteit mits de hoofdpersoon een Nederlander is die op Aruba is geboren of genaturaliseerd.
 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

 • Wat moet ik meenemen?

  Door het openen van de volgende lijsten van vereisten krijgt u een overzicht van hetgeen u dient mee te nemen:

 • Wat kost het?

  Voor het afgeven van de verklaring van rechtswege wordt Awg. 100,- in rekening gebracht

 • Hoe lang duurt het?

  De wachtduur voor deze vergunning bedraagt 12 weken.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties