Uitvoeren van agrarische loonwerkzaamheden

 • Beschrijving

  Agrariërs kunnen een beroep doen op de Directie Landbouw, Veeteelt en Visserij en Markthallen/Santa Rosa (DLVV) om loonwerkzaamheden te laten uitvoeren. Hiervoor staat de DLVV de agrarische producenten met machines en mankracht bij.

  Loonwerkzaamheden zijn grondbewerkingen welke worden uitgevoerd met twee- of vierwieltractoren en werktuigen als voorbereiding op een goede zaaibed. In goed bewerkte grond, zonder overmatige onkruid, kunnen gewasplanten sneller ontwikkelen en volgroeien. Hierdoor kunnen grotere oogstzekerheid en betere opbrengsten worden verkregen.

  Deze werkzaamheden worden uitgevoerd voor bij DLVV-geregistreerde producenten in de primaire sector welke grotendeels inkomensafhankelijk zijn van de opbrengsten van hun gewassen. DLVV verzorgt geen transport van afval. Kosten zijn afhankelijk van totale aantal man- en machineuren.

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

  Kassier van de Directie Landbouw, Veeteelt en Visserij en Markthallen

  Openingstijden:
  Open voor publiek:  Maandag t/m vrijdag   7.00 – 12.00 en 13.00 – 16.00
  Openingstijden kassa: Maandag t/m vrijdag 7.30 – 12.00 en 13.00 – 15.00  
  Weekeinden, feestdagen en ATV-dagen gesloten voor publiek.   

 • Wat moet ik meenemen?

  Informatie over adres, locatie en toegankelijkheid. Ter plekke zullen de te bewerken oppervlakte en de terreingesteldheid worden geïnventariseerd, zodat kan worden vastgesteld welke werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd tegen welke kosten. Betaling dienen voorafgaand aan werkzaamheden verricht te worden, met geldig en voldoende betaalmiddel, i.c. contant geld of cheques.

 • Wat kost het?

  Ploegen en schijven Awg. 60,- voor halve dag
  Maaien van gras en onkruid Awg. 15,- per uur en minimaal 4 uren
  Graven van kuil t.b.v. omheiningen Awg.   5,- per kuil

  Dit zijn de tarieven die voorlopig geldig zijn.

 • Hoe lang duurt het?

  Afhankelijk van planning, capaciteit en weersgesteldheden

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties