Verklaring van goed gedrag (VOG)

 • Beschrijving

  Dit is een bewijs waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het Openbaar Ministerie kijkt in de registers van justitie en politie of u in het verleden strafbare feiten heeft gepleegd. Een verklaring omtrent het gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Hebt u geen strafblad? Dan krijgt u een VOG.

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

  Aanvragen via de website van het Openbaar Ministerie.

 • Hoe vraag ik het aan? / Wat moet ik doen?

  Aanvragen via de website van het Openbaar Ministerie.

 • Wat moet ik meenemen?

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Uittreksel bevolkingsregister (Awg.5,00) niet ouder dan 3 maanden
 • Wat zijn de voorwaarden?

  • U hebt de Nederlandse nationaliteit.
  • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Aruba.
  • U hebt geen strafblad.


  Een verklaring omtrent het gedrag wordt slechts afgegeven wanneer uit een onderzoek naar het gedrag van de betrokkene niet is gebleken van bezwaren tegen die persoon.

 • Wat kost het?

  Awg. 40,- aan leges dient te worden betaald.

 • Hoe lang duurt het?

  2 weken

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties