Vernieuwing merk

 • Beschrijving

  Na verloop van 10 jaar, dient u de inschrijving van uw merk te vernieuwen.

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

 • Hoe vraag ik het aan? / Wat moet ik doen?

  U kunt dit doen door een aanvraagformulier te halen en vervolgens in te leveren bij het kantoor van het Bureau Intellectuele Eigendom of door het downloaden van het formulier Vernieuwing merk en het in te vullen en te mailen. U kunt een verzoek voor vernieuwing van de inschrijving van uw merk niet later dan 3 maanden na de vervaldatum indienen.

 • Wat moet ik meenemen?

  Voor het vernieuwen van de inschrijving van een merk, dient u deze documenten in te dienen:

  • vernieuwingsaanvraagformulier (in drievoud);
  • een kopie van het gewaarmerkte exemplaar van de inschrijvingsaanvrage;
  • kopieën van bewijzen van aantekening van de laatste wijziging;
  • inlichtingen betreffende het merk. 
 • Wat kost het?

  • het tarief voor het vernieuwen van een merk is (voor 3 klassen) Awg. 550,- klassen);
  • voor elke klasse boven de 3e klasse, waarin het merk vernieuwd wordt Awg. 35,-.
  • bij betaling na de vervaldatum zijn verhogingen verschuldigd. (Er wordt een boete van Awg. 50,- opgelegd). 
 • Hoe lang duurt het?

  Indien het BIE geen bezwaar heeft tegen de vernieuwing van de inschrijving, geschiedt deze binnen 1 maand na ontvangst van het verzoekschrift.
  Na de verwerking van de eventuele opheffing van de bezwaren, wordt het bewijs van vernieuwing uitgereikt. 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties