Verschillende (kunst)disciplines bevorderen

 • Beschrijving

  •     Het organiseren, verzorgen en assisteren van expo’s van verschillende thema’s, zowel artistiek, folkloristisch als educatief;
  •     Het organiseren van workshops en lesgeven in de verschillende kunstdisciplines;
  •     Het assisteren en medewerking verlenen aan andere instanties op het gebied van kunst en cultuur;
  •     Het onderhouden van contacten met soortgelijke, buitenlandse instanties door de afzonderlijke afdelingen in het verlengde van culturele uitwisseling.
 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

  Directie Cultuur Aruba - Afdeling Beeldende Kunst, Muzikale Vorming, Taal en Dramatische expressie.

 • Wat moet ik meenemen?

  Schriftelijk verzoek met omschrijving van het project.

 • Wat kost het?

  Afhankelijk van het project.

 • Hoe lang duurt het?

  Afhankelijk van inschikkingsmogelijkheid door eigen programma.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties