Werkboek

 • Beschrijving

  De arbeider is, verplicht een werkboekje te hebben. Onder arbeider wordt verstaan een ieder die in dienst van de werkgever tegen loon (minder dan Awg. 27.000,- per jaar) werkzaam is. Voor meer informatie zie, Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten.

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

  De Afdeling Financieel Beheer bij de Directie Arbeid en Onderzoek.

  • Het formulier is kosteloos verkrijgbaar bij de Directie Arbeid en Onderzoek.
  • De invulling van het formulier geschiedt door de arbeider.
  • Het moet zowel door de arbeider als door de werkgever ondertekend worden.
  • De indiening van het formulier geschiedt binnen twee maal 24 uren nadien.
 • Wat moet ik meenemen?

  Voor aanvraag van een werkboek dient de volgende documenten meegenomen te worden:

  1. identiteitskaart (Bevolking uittreksel);
  2. twee identieke pasfoto’s;
  3. vreemdelingen: WERKVERGUNNING niet geboren op Aruba, stempel van DIMAS;
  4. Awg. 2,- voor zegelkosten.
 • Wat kost het?

  Voor het afgeven van een werkboek is een bedrag van Awg. 2,- verschuldigd.

 • Hoe lang duurt het?

  De wachttijd is 5 minuten.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties