Wijzigen, intrekken of doorhalen van merkklasse

 • Beschrijving

  Als u de merkklassen waarin uw waren staan ingeschreven, wenst door te halen, kunt u een verzoek hiervoor indienen bij het Bureau Intellectuele Eigendom. Uitbreiding van waren en/of diensten of klassen is niet mogelijk. Klassewijziging is alleen mogelijk vóór de registratie van een merk (zie termijn hieronder).
  Wel is mogelijk voor de nieuwe waren of klasse(n) een nieuw verzoek in te dienen, voor de registratie van het merk voor die waren.

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

 • Wat moet ik meenemen?

  • verzoek tot klassewijziging, intrekking of doorhaling;
  • legitimatiebewijs.
 • Wat kost het?

  De kosten voor het vernietigen en wijzigen van merklassen zijn:

  • a. klassewijziging binnen 5 werkdagen, na indiening van het verzoek tot inschrijving indien de normale procedure wordt gevolgd, per klasse Awg. 25,-;
  • b. klassewijziging binnen 1 werkdag, na indiening van het verzoek tot inschrijving indien een versnelde procedure wordt gevolgd, per klasse Awg. 35,-;
  • c. intrekking van een klasse/waren of dienst voorafgaand registratie Awg. 10,-;
  • d. doorhaling van een klasse na registratie Awg. 25,-;
  • e. doorhaling van een klasse na publicatie Awg. 35,-.

  Naast de bedragen onder a en b zal er ook de betaling moeten plaatsvinden voor de klasse zelf indien het om een toevoeging van klasse(n) gaat.
  Voor wat betreft de doorhaling van klasse(n) kan er ook voor een nieuw bewijs worden gevraagd. Hierbij zal het bedrag onder het product Kopieën en bewijzen BIE betaald moeten worden.

 • Hoe lang duurt het?

  2 weken

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties