Wijzigen naam en/of adres merkhouder

 • Beschrijving

  Indien een rechthebbende/merkhouder een wijziging in zijn naam of adres of in de naam en adres van zijn onderneming heeft ondergaan en waarbij gewenst wordt dat deze in het openbaar register wordt aangetekend zal dit verzoek gedaan moeten wordt aan het Bureau Intellectuele Eigendom.

 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

 • Wat moet ik meenemen?

  • verzoekschrift m.b.t. de naams- en of adreswijziging;
  • verklaring of document waaruit de wijziging blijkt. 
 • Wat kost het?

  Naamswijziging merkhouder of licentiehouder, per merk Awg. 135,-
  Adreswijziging merkhouder of licentiehouder, per merk Awg. 135,-
  Naams- en adreswijziging merkhouder of licentiehouder, per merk Awg. 250,-

   

 • Hoe lang duurt het?

  2 weken

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties